Investice do rozvoje vzdělávání

Evropský sociální fond
Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy
OPVK
Centrum Dohody
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vítejte na našich webových stránkách

Vítejte na webových stránkách věnovaných řídícím pracovníkům škol a školských zařízeních, hlavně ve Středočeském kraji, kteří mají zájem o další vzdělávání v oblasti manažerských a personálních dovedností. Na těchto stránkách najdete všechny informace o vzdělávacím programu Moderní trendy v řízení pro ředitele škol, které v rámci projektu s názvem „Trénink manažerských a personálních dovedností pro řídící pracovníky škol a školských zařízení“ připravila a realizovala společnost Centrum Dohody s. r. o. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu je poskytnout ředitelům škol a školských zařízení trénink praktických dovedností potřebných pro efektivní řízení jejich institucí a seznámit je s konkrétními praktickými manažerskými nástroji, které budou moci ve své práci využít.

Od dubna 2009 do června 2011 bylo zrealizováno 10 kurzů, na každém z nich bylo 11 – 15 účastníků. Kurz se skládal ze šesti dvoudenních kurzů uskutečněných v průběhu 1 roku. Celkem absolvovalo kurz úspěšně 120 ředitelů a jejich zástupců ze škol ve Středočeském kraji.

Aktuálně

Všechny kurzy jsou již skončeny. Je možné využít e-learningovou formu studia. Pro přihlášení do e-learnigu se potřebujete přihlásit. Pro přihlašovací údaje si napište na adresu zdena.vesela@centrumdohody.com.