Investice do rozvoje vzdělávání

Evropský sociální fond
Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy
OPVK
Centrum Dohody
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kurzy

Organizace školení

Program se skládal ze 6 dvoudenních kurzů, celkem 12 školících dní po 8 hodinách. Kurz byl veden interaktivním způsobem s využitím modelových situací z praxe.

Program kombinoval výuku v malých skupinách s individuálními konzultacemi a koučinkem zaměřeným na podporu dovedností potřebných v reálných podmínkách účastníka. Součástí je e-learningový modul a tištěná brožura obsahující probíraná témata a doporučení pro řešení častých problémů.

Veškeré náklady na profesionální lektory, výukové materiály, ubytování a stravu byly hrazeny z prostředků projektu.

Místo školení

Prvních pět dílů se konalo ve školicích prostorách v kapitulním domě na Hradčanském náměstí 12, Praha 1. Poslední díl se konal ve wellnes hotelu v Berouně.

Účastníci školení

Školení bylo určeno ředitelům škol a školských zařízení ze Středočeského kraje, jejich zástupcům, případně kandidátům na tyto pozice.

Realizovaná školení

Od dubna 2009 do června 2011 bylo zrealizováno 10 kurzů,

skupina díl den termín místo
1. skupina
ředitelé / zástupci základních škol
Kurz je již ukončen 1. díl čtvrtek a pátek 16. – 17. dubna 2009 Praha
2. díl čtvrtek a pátek 14. – 15. května 2009 Praha
3. díl čtvrtek a pátek 8. – 9. října 2009 Praha
4. díl čtvrtek a pátek 12. – 13. listopadu 2009 Praha
5. díl čtvrtek a pátek 7. – 8. ledna 2010 Praha
6. díl čtvrtek a pátek 25. – 26. března 2010 Beroun
2. skupina
ředitelé / zástupci středních škol
Kurz je již ukončen 1. díl úterý a středa 28. – 29. dubna 2009 Praha
2. díl úterý a středa 9. – 10. června 2009 Praha
3. díl úterý a středa 22. – 23. září 2009 Praha
4. díl úterý a středa 1.-2. prosince 2009 Praha
5. díl úterý a středa 23.- 24. března 2009 Praha
6. díl úterý a středa 13. – 14. dubna 2010 Beroun
3. skupina
ředitelé / zástupci mateřských škol
Kurz je již ukončen 1. díl čtvrtek a pátek 28. – 29. května Praha
2. díl čtvrtek a pátek 24. – 25. září 2009 Praha
3. díl čtvrtek a pátek 22. – 23. října 2009 Praha
4. díl čtvrtek a pátek 19. – 29. listopadu 2009 Praha
5. díl čtvrtek a pátek 8. – 9. dubna 2010 Praha
6. díl čtvrtek a pátek 6. – 7. května 2010 Beroun
4. skupina
ředitelé / zástupci základních škol
kurz je již ukončen 1. díl úterý a středa 10. – 11. listopadu 2009 Praha
2. díl úterý a středa 8. – 9. prosince 2009 Praha
3. díl úterý a středa 27. – 28. dubna 2010 Praha
4. díl úterý a středa 8. – 9. června 2010 Praha
5. díl úterý a středa 14. – 15. září 2010 Praha
6. díl úterý a středa 19. – 20. října 2010 Beroun
5. skupina
ředitelé / zástupci základních škol
kurz je již ukončen 1. díl čtvrtek a pátek 3. – 4. prosince 2009 Praha
2. díl čtvrtek a pátek 14. – 15. ledna 2010 Praha
3. díl čtvrtek a pátek 25. – 26. března 2010 Praha
4. díl čtvrtek a pátek 13. – 14. května 2010 Praha
5. díl čtvrtek a pátek 7. – 8. října 2010 Praha
6. díl čtvrtek a pátek 11. – 12. listopadu 2010 Beroun
6. skupina
ředitelé / zástupci základních škol
kurz je již ukončen 1. díl úterý a středa 12. – 13. ledna 2010 Praha
2. díl úterý a středa 30. – 31.března 2010 Praha
3. díl úterý a středa 4. – 5. května 2010 Praha
4. díl úterý a středa 15. – 16. června 2010 Praha
5. díl úterý a středa 12. – 13. října 2010 Praha
6. díl úterý a středa 30.listopadu – 1. prosince 2010 Beroun
7.skupina
ředitelé / zástupci středních škol
kurz je již ukončen 1. díl čtvrtek a pátek 21. – 22. ledna 2010 Praha
2. díl čtvrtek a pátek 6. – 7. května 2010 Praha
3. díl čtvrtek a pátek 10. – 11. června 2010 Praha
4. díl čtvrtek a pátek 4. – 5. listopadu 2010 Praha
5. díl čtvrtek a pátek 9. – 10. prosince 2010 Praha
6. díl čtvrtek a pátek 13. – 14. ledna 2011 Beroun
8.skupina
ředitelé / zástupci mateřských škol
kurz je již ukončen 1. díl úterý a středa 16. – 17. března 2010 Praha
2. díl úterý a středa 13. – 14. dubna 2010 Praha
3. díl úterý a středa 18. – 19. května 2010 Praha
4. díl úterý a středa 21. – 22. září 2010 Praha
5. díl úterý a středa 9. – 10. listopadu 2010 Praha
6. díl úterý a středa 11. – 12. ledna 2011 Beroun
9.skupina
ředitelé / zástupci základních škol
kurz je již ukončen 1. díl čtvrtek a pátek 18. – 19. března 2010 Praha
2. díl čtvrtek a pátek 3. – 4. června 2010 Praha
3. díl čtvrtek a pátek 16. – 17. září 2010 Praha
4. díl čtvrtek a pátek 14. – 15. října 2010 Praha
5. díl čtvrtek a pátek 25. – 26. listopadu 2010 Praha
6. díl čtvrtek a pátek 17. – 18. března 2011 Beroun
10.skupina
ředitelé / zástupci základních škol
kurz je již ukončen 1. díl čtvrtek a pátek 15. – 16. dubna 2010 Praha
2. díl čtvrtek a pátek 23. – 24. září 2010 Praha
3. díl čtvrtek a pátek 11. – 12. listopadu 2010 Praha
4. díl čtvrtek a pátek 2. – 3. prosince 2010 Praha
5. díl čtvrtek a pátek 6. – 7. ledna 2011 Praha
6. díl čtvrtek a pátek 24. – 25. března 2011 Beroun