Investice do rozvoje vzdělávání

Evropský sociální fond
Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy
OPVK
Centrum Dohody
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Lektoři

Centrum dohody je česká konzultační a školicí společnost, která se zaměřuje na rozvoj manažerských dovedností ve školství, zdravotnictví a privátním sektoru. Sdružuje odborníky z oblasti psychologie, pedagogiky, ekonomie, práva, managementu, personalistiky a řízení lidských zdrojů.

Centrum dohody se dlouhodobě zaměřuje na práci s učiteli ZŠ a SŠ, přičemž zvláštní pozornost věnuje právě ředitelům škol.

Od roku 2000 lektoři Centra dohody proškolili v akreditovaných programech více než 5000 pedagogů ZŠ a SŠ v tématech: primární prevence sociálně patologických jevů, komunikační dovednosti, moderní výukové techniky, prevence stresu a pracovního vyhoření, manažerské dovednosti, týmová spolupráce, vedení zážitkových kurzů a přípravy školních vzdělávacích programů.

Specificky pro ředitele škol naše společnost realizovala intenzivní vzdělávací kurzy na témata jako jsou: volba povolání, vedení porad, efektivní komunikace a řešení konfliktů, timemanagement atd. Dlouhodobě také realizuje pravidelný kurz Manažerských dovedností pro ředitele škol Prahy 6. V letech 2006 –2009 proběhl velmi úspěšný projekt financovaný ESF „Prevence stresu a pracovního vyhoření pro pedagogy“, kterého se účastnilo 1000 učitelů z celé ČR.

Odborní lektoři konzultační a školicí společnosti Centrum dohody, s.r.o.

PhDr. Alice Hamplová – psycholog

Absolventka Filozofické fakulty UK a řady odborných kurzů u nás i v zahraničí zaměřených na interaktivní vzdělávání. Několik let učila na VOŠ pedagogické, pracovala v terapii a prevenci drogových závislostí. Již třináctým rokem působí jako lektorka, má bohatou praxi se vzděláváním pedagogů. Je spolutvůrkyní a realizátorkou řady úspěšných vzdělávacích projektů pro učitele: „Volba povolání“, „Právo na každý den“, „Pedagogové proti drogám“ „Zvládání stresu a prevence pracovního vyhoření“.

Mgr. Jiří Sixta – pedagog

Absolvent pedagogické fakulty v Plzni a řady odborných kurzů zaměřených na interaktivní vzdělávání. Působí jako středoškolský učitel, zabývá se primární protidrogovou prevencí ve školách. Má za sebou bohatou lektorskou praxi zejména v oblasti zážitkové pedagogiky. Působí jako lektor a facilitátor řady českých a mezinárodních vzdělávacích projektů již desátým rokem.RNDr. Štěpán Tichý – pedagog

Vystudoval Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je učitelem na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. Je jedním z autorů a lektorem v preventivním protidrogovém programu na této škole, který získal pozornost odborníků i širší veřejnosti. Absolvoval stáž v USA zaměřenou na protidrogovou prevenci. Jako odborný lektor působí v Centru dohody již 11 let.Mgr. Jana Wills – pedagog

Vystudovala pedagogiku na Filozofické fakultě se zaměřením na pedagogicko – psychologické poradenství a sociální pedagogiku. Učila na základní škole v Praze, kde působila i jako speciální pedagog. Ve Skotsku pracovala jako asistent ve třídě a také jako terapeut v Centru pro děti s poruchami chování. Již řadu let vytváří a realizuje odborné programy v oblasti školství. Podílela se na přípravě a realizaci několikaletého projektu Manažerské dovednosti pro ředitele základních a mateřských škol. Byla jedním ze spoluautorů a realizátorů v projektu pro učitele základních a středních škol řešícím problematiku prevence syndromu vyhoření u učitelů.


Mgr. Lukáš Rumlena – kulturolog

Vyučoval herectví na střední škole a působil jako divadelní režisér. Podílel se na tvorbě programů primární protidrogové prevence. Absolvoval řadu našich i zahraničních odborných výcviků v oblasti lektorských dovedností. Působí šestým rokem jako odborný lektor zážitkových a interaktivních kurzů společnosti.

Mgr. Klára Jašová – pedagog

Podílela se na tvorbě mnoha úspěšných vzdělávacích projektů pro pedagogy. Absolvovala řadu odborných výcviků v oblasti lektorských a prezentačních dovedností u nás i v zahraničí. V Centru dohody pracuje jako odborný lektor a konzultant již šest let.

Mgr. Jindřich Kalina

Pracuje v naší společnosti jako lektor a konzultant. Zaměřuje se zejména na oblasti týmové spolupráce, prodejní, prezentační a manažerské dovednosti, kde uplatňuje své mnohaleté zkušenosti z praxe na vedoucím postu v obchodním sektoru a poznatky získané v manažerské funkci.

Je absolventem Divadelní akademie v oboru herectví, působil jako moderátor v rozhlase. Zde získané zkušenosti a poznatky uplatňuje při školení lektorských dovedností, verbální i neverbální komunikace, mediace, vyjednávání, asertivní komunikace a rétoriky.

Již déle než 12 let působí jako laický poradce pro manželskou problematiku.

Mgr. Jiří Růžička

Specializovaný lektor outdorových teambuildingových programů, spolupracuje se společností Centrum dohody, s.r. o od roku 1999. Je jeden z autorů projektu zážitkových kurzů v České republice, spoluzakladatel celostátního „Hnutí GO“, tvůrce řady originálních outdoorových programů realizovaných u nás i v zahraničí.

Absolvoval FTVS UK – obor tělesná výchova, český jazyk a literatura, od roku 1974 učil na středních školách. V roce 1990 se stal ředitelem Gymnázia Jana Keplera v Praze 6. Je absolventem Outwardbound kurzů, spolupracoval s prázdninovou školou Lipnice, Outward Boundem v ČR.