Investice do rozvoje vzdělávání

Evropský sociální fond
Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy
OPVK
Centrum Dohody
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ohlasy

Na závěr každého školicího dne účastníci vyplňovali hodnocení.

Účastníci přidělovali body za jednotlivé výukové bloky (1 – nejhorší, 5 – nejlepší hodnocení) a dále psali slovní komentáře ke školení. Průměrná hodnota hodnocení ze všech školení byla 4,56. Nejlépe byl hodnocen 6. díl (Posilování manažerské odolnosti) s průměrem 4,7, dále 1. díl (Vedení a motivování lidí)s průměrným hodnocením 4,63 , dále 4. díl (Řízení lidských zdrojů) a 2. díl (Komunikace v týmu)s průměrem 4,6.Z témat nejvíce zaujalo Prevence stresu a pracovního vyhoření„(4,86), "Zpětná vazba“ (4,82) a „Typologie MBTI“(4,77). Několik měsíců po absolvování celého kurzu účastníci vyplnili dotazníky distanční evaluace, kde jsme se ptali na přínos jednotlivých témat do praxe. V této distanční evaluaci byla celková známka 4,6.Jako nejvíce prospěšný praxi byl hodnocen 1. díl (Vedení a motivování lidí) 4,73, Na druhém místě 6. díl (Posilování manažerské odolnosti) 4,69 a 4. díl (Řízení lidských zdrojů) 4,67.Z témat s odstupem hodnotili jako nej přínosnější pro praxi Delegování (4,8), Hodnotící rozhovory (4,78) a Prevenci stresu a pracovního vyhoření (4,74).
Co bylo pro účastníky nejvíce zajímavé, přínosné?
Z témat zaujalo:

Celkové hodnocení:
Která další témata účastníky zajímají:
Celkové hodnocení:

Kurz byl velmi dobře připraven i veden. Atmosféra ve skupině byla přátelská, prostředí příjemné. Velkou devízou kurzu bylo to, že informace získané v rámci kurzu jsme mohli ihned prodiskutovat s kolegy, získat jejich zkušenosti a velmi často i prakticky vyzkoušet. Materiály, které jsme pravidelně dostávali, jsou k užitku nejen pro mě ale i celý pedagogický sbor a vedení školy.

Sešla se bezvadná skupina s výbornými lektory, praktické činnosti v jednotlivých modulech, přátelská atmosféra, nádherné prostředí poblíž Hradu, závěrečný modul v Berouně.